От средата на 2019г е стартира новата уеб базирана платформа на МЕДИГРЕЙ ООД за обмен на документи. Чрез нея нашите клиенти вече имат достъп до издадените документи по всяко време. Информацията е подредена по обекти, години и видове измервания Достъпа е индивидуален и защитен от не оторизирани злоупотреби от трети лица.. Всеки клиент може да заяви достъп на различни нива съгласно своята организация / администрация, счетоводство и др./ При добавяне на нови елементи /папки и файлове/ всеки потребител получава уведомителен имеил. Папките и файловете могат да се свалят в архив на клиента с дясен клик върху избрания елемент.

12 Февруари 2020